בטנים

שם מדעי : Pistacia palaestina & P . atlantica / p . vera אזכור במקרא : ה ' בטנים ' נזכרו פעם אחת במקרא בין המוצרים ' מזמרת הארץ ' ( בראשית מג יא . ( יתכן ששמות המקומות ' בטן ' ( יהושע יט כה ) ו ' בטנים ' ( יהושע יג כו ) נגזרו משם העץ . מסורת זיהוי : ת " ש : " ת (; tereminthos ) τερεμινθος ו : , terebinthus והכוונה היא לעץ מהסוג אלה (; Pistacia ) האלה הארץ ֿ ישראלית , ( P . palaestina ) אך גם לאלה אטלנטית . ( P . atlantica ) בת " א מובא השם ' בוטנין , ' והתוספת של ת " י , שמדובר בשמן האלה )' משח דבוטנין ( ' מחזקת את ההנחה שמדובר בפירות האלה הארץ ֿ ישראלית . בעת העתיקה נחשב שמן האלה למשובח ואנין טעם . עץ זה נזכר רבות בימי הביניים ועד לעת החדשה בשם " בטם . " כך גם תרגמו ת " פ ורס " ג : " בטם " . ( ) למעשה רס " ג הלך בעקבות כל המתרגמים הקדומים שזיהו כך את עץ האלה ( ראו בערכו . ( כלומר , בלשון המקרא היו לעץ כמה שמות , ואפשר שהשם ' אלה ' מתייחס לעץ בכללותו , בעוד שהמונח ' בטנים ' הטאנין שבהם . 29 תוספתא נגעים ח , ב ומקבילות . מאידך אפשר לטעון שהוא התיר דווקא את ה ' ברוש ' הדומה ולא מין אחר ,...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים