ארז הלבנון, ארזים

שם מדעי : Cedrus libani אזכורים במקרא : נזכר 73 פעמים , יותר מכל עץ אחר במקרא , הודות לחשיבותו והתאמתו לשמש כסמל ומשל . למעשה , יש להבחין בין ' ארז ' כשם כללי לבין ' ארז הלבנון ' הנזכר מפורשות כשם עץ ספציפי הגדל בהר הלבנון ( שופטים ט טו ; תהלים כט ה ) או על פי הקשר הפסוקים ( ירמיהו כב ז ועוד . ( ארז הלבנון שימש כמקור לעצים לבניית ' בית ארזים ' של דוד " ש ) ב ז ב ) ולבניין בית המקדש " מ ) א ה כ , ( והוזכר עם השקמה , כמקור העצה החשוב והיקר ביותר " מ ) א י כז ; ישעיהו ט ט . ( לצורך בניית המקדש הובלו העצים מהר הלבנון , באמצעות הצידונים והצורים ברפסודות לחוף יפו ומשם לירושלים ( דה " ב ב טו ; עזרא ג ז . ( ארזי הלבנון נזכרו עם עצי ה ' ברושים ' אשר מלכי מעצמות העולם ( אשור ובבל ) ביקשו לכורתם ( ישעיהו יד ח ; לז כד , ( והשליטה עליהם נחשבה מונופול שלטוני ( עזרא ג ז . ( הוא נחשב לגדול העצים " מ ) א ה יג ; עמוס ב ט , ( כסמל לגובה ( תהלים צב יג , ( חוסן ויופי ( שה " ש ה טו ) ועוד . מפסוקים רבים עולה שהוא סימל את המלוכה ( למשל מל " ב יד ט ; ירמיהו כב טו , ( ומכאן שהוא נחשב ל " מלך העצים . " פעמים אח...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים