אלון

שם מדעי : Quercus calliprinos & Q . ithaburensis אזכור במקרא : נזכר 8 פעמים כעץ הגדל בסמיכות לאלה ( ישעיהו ו יג ) ומתחתיהם התנהל פולחן אלילי ( הושע ד יג . ( הוא היה בין עצי היער ששימשו בחרושת העץ ( ישעיה מד יד . ( תחת האלון נקברה דבורה מינקת רבקה בסמוך לבית אל ( בראשית לה ח . ( הוא נחשב לעץ חזק ועמיד ( עמוס ב ט , ( ובמיוחד נודע שמם של אלוני הבשן ( ישעיהו ב יג ; זכריה יא ב , ( שמהם הכינו משוטי אניות ( יחזקאל כז ו . ( בשמו נקראו אנשים ( דה " א ד לז . ( ישנם אזכורים דומים שאינם מתייחסים לשמות עצים מסויימים . מסורת זיהוי : ת " ש : ( drus )  ςδρυ (; balanos ) βαλανος ( הושע ד יג ; עמוס ב ט , ( 13 ראו למשל ר ' משה אבן ג ' קטילה , בתוך : נ ' אלוני , מחקרי לשון וספרות , ג , ירושלים תשמ " ט , עמ ' . 133 14 ראו ליפשיץ וביגר , עמ ' ; 87 , 81 פליקס , עצי בשמים , עמ ' . 139 15 ראו ז ' עמר , " פולחן העצים ליד קברי קדושים במסורת היהודית והמוסלמית , " אריאל 117-118 ( תשנ , ( ז " עמ ' . 162-155 16 הלדנה , עמ ' . 352-353 השמות היווניים מתייחסים לסוג " ת . Quercus - ו : . quercus תה " א : בלוטא . במקומו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים