אלה

שם מדעי : Pistacia sp . אזכור במקרא : נזכר 17 פעמים כעץ הנמצא בסמיכות ל ' אלון ' ( ישעיה ו יג ) ול ' לבנה ' כנקודת ציון לעבודת אלילים שהתנהלה תחתם ( הושע ד יג ; ישעיה נז ה , ( והכוונה לעץ גדול - " אלה עבתה " ( יחזקאל ו יג . ( תחת האלה נטמנו אלילי בית לבן בשכם ( בראשית לה ד , ( ותחתיה נקברו עצמות שאול ובניו ביבש ( דה " א י יב . ( האלה נזכרת גם בעפרה ( שופטים ו יא , ( באזור בית אל " מ ) א יג יד ) וביער אפרים שבעבר הירדן " ש ) ב יח ט ) וגם נרמזת בשם של ' עמק האלה ' " ש ) א יז ב . ( מסורת זיהוי : התרגומים הקדומים תרגמו בדרך כלל באופן עקיב : ת " ש ות " ע : " ת (; terebinthos ) τερεβινθος ו : ; terebinthus תה " א : בוטמא ; ת " פ : בטמתא ; רס " ג : בטם . ( ) 10 זהרי והופף , עמ ' ; 188-189 ליפשיץ , קורות , עמ ' ; 115 ליפשיץ וביגר , עמ ' . 134 על העדויות הקדומות ממצרים , ראו גרמר , עמ ' . 21 11 לעף , פלורה , ב , עמ ' ; 29-64 פליקס , עצי פרי , עמ ' ; 168-173 עמר , גידולים , עמ ' . 217-216 12 אך לפעמים ת " ש מתרגם גם בשמות ( drus ))  ςδρυ שופטים ו יא , ( שהוא עץ האלון . ( Quercus ) ועל ההחלפות...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים