אבטחים

שם מדעי : Citrullus lanatus = C . vulgaris & Cucumis melo אזכור במקרא : נזכרו פעם אחת במקרא ( בלשון רבים ) בסמיכות ל ' קשואים ' בין מיני הירקות שאכלו בני ישראל במצרים ( במדבר יא ה . ( גידולי המקשה העסיסיים הללו שהושקו במי הנילוס , בטאו את הניגוד למדבר סיני הצחיח ולפיכך בני ישראל התלוננו ש " נפשנו יבשה " ( שם , ו '( מסורת זיהוי : ת " ש : " ת (; pepon ) πεπων ו : " ת pepo א : אבטיחיא ; ת " י : מלפפוניא ; ת " פ : פטיחא ; רס " ג : בטיח ' . ( ) ' ה אבטיחים ' מזוהים בקרב רוב התרגומים והפרשנים המאוחרים ( רס " ג , רש " י ועוד ) עם . Citrullus lanatus שמו של האבטיח השתמר גם בשם הארמי והערבי . ראוי לציין שהמונח היווני pepon וכן המונח הערבי ' בטיח ' ' הוא גם שם קיבוצי הכולל את המלון . ( Cucumis melo ) זו גם מסורת הזיהוי שמובאת בת " י ' כ- מלפפוניא . ' בכל מקרה , אין הכוונה לגידול הקרוי בימינו ' מלפפון ' , ( Cucumis sativus ) ואשר הוצע לפי חלק מהדעות לזהותו עם ה ' קשואים ' שנזכרים באותו פסוק ( ראו בערכם . ( המלפפון הוא למעשה שם יווני שפירושו ' תפוח-אבטיח ' המשקף את הסברה שהוא תוצר כלאיים של תפוח ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים