הפן החינוכי

לתחום של זיהוי הצמחים במקרא יש גם השלכות חינוכיות רבות הן מצד החוקר והמורה והן מצד התלמיד . להלן נביא כמה היבטים : חשוב מאוד לפתח את יכולת הביקורת ולהציג את נושא הזיהויים בצורה אחראית , מהימנה וברורה כדי שטעויות לא תשתרשנה . עם זאת , כאשר עוסקים בנושא זה במהלך הוראת המקרא ובהדרכות בשדה , יש להיזהר שלא להפריז יתר על המידה בשימוש ב ' ביקורת הזיהויים . ' יש לשמור על איזון מתאים בניתוח הטקסט , ולהתנסח בשפה שאינה מנוכרת , כדי להימנע מן המצב , כדברי המאמר העממי , שה ' ניתוח הצליח – החולה מת . ' דרכים רבות יש ללימוד התנ " ך ולעסוק בזיהוי צמחים בצורה מאוזנת גם מבלי לפגוע ברוחו ובנשמתו של הטקסט . הסוד הגדול הוא בלימוד מתוך אהבה , מנקודת מבט חיובית שתורמת לחיבוב המקרא על קוראיו . אחריות רבה מוטלת על העוסקים במחקר ובהוראה של זיהוי הצמחים . הפרחת הצעות זיהוי המושתתות על יסודות רעועים גורמת בסופו של דבר לזילות המחקר ולפיחות 22 לכן לפי שיטה זו אנו פטורים מהצורך להתייחס לחקר ביקורת המקרא . 23 הצבענו על כך שלשמות צמחים רבים הנזכרים במקרא ניתן למצוא מקבילות בטקסטים ממצרים , מאוגרית וממסופוטמיה , דבר שמ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים