תקופת המקרא: כרונולוגיה ומרחב

במחקר זה תחת הכותרת ' תקופת המקרא ' נכלל פרק זמן ארוך של כ-1500 שנה החל מ ' תקופת האבות ' במובנה הכרונולגי הנרחב ( האלף השני לפנה " ס ) ועד לימי עזרא ונחמיה ( המאה החמישית לפנה . ( ס " לשיטתינו , אין חשיבות מיוחדת לכל חילוקי הדעות במחקר באשר למועד המדויק של כתיבת ספרי המקרא השונים , וכל דבר נלמד מהקשרו : מחד , אין ספק שה " זית " הנזכר בספר בראשית מזוהה עם זה הנזכר בספר דברים , יהושע ונחמיה . העדויות הטרום ֿ מקראיות , לפחות בכל הקשור לגידולים וצמחים שכיחים , מלמדות על כוחה של מסורת הלשון במרחב השמי והשתמרותה לאורך פרקי זמן ממושכים ביותר . מאידך , בהחלט ייתכן שהיו באותו פרק זמן ואף באותו מרחב כמה שמות צמחים נרדפים ומקומיים ייחודיים . כפי שהראינו , תחום זה הוא כה מורכב , ואינו יכול לסייע באופן ממשי לכל המבקשים להוכיח את קדמות המקרא או לחילופין לשלול אותו מבחינה היסטורית . ציטוט הפסוקים מובא על פי נוסח המסורה המקובל . באופן עקרוני אנו נמנעים מן השיטה המבקשת ' לתקן ' את המקראות בניסיון לפענח מונחים ושמות סתומים ; את הקושי בהבנתם אנו תולים במגבלותינו . שמות הצמחים מובאים על פי המינוח המדעי ב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים