מיון צמחי המקרא לפי קריטריון המסורת

לאחר שקבענו באופן כללי את הדרך לזיהוי הצמחים לאחר בחינת המסורת ושאר הקריטריונים ננסה לבחון כיצד הדבר מיושם בפועל . להלן נציג את קבוצות הצמחים בהתאם לאיכות הזיהוי שלהם : ככלל , להצעות זיהוי מוחלטות ישנו מועמד סביר אחד , וככל שרמת הזיהוי היא פחותה כך גם מרובות הצעות הזיהוי , והאפשרות להכריע ביניהן היא קלושה . למרות הניסיון להגדיר ולסווג באופן הברור ביותר את הצמחים בהתאם לרמת זיהוים , הרי עדיין מיונם לקבוצות אינו קל ועדיין פתוח לפרשנות . הבעיה העיקרית שעמדה בפנינו היא כיצד לסווג את הצמחים שקרויים במקרא בשם פרטי וקיבוצי . הללו עשויים להיכלל בכמה קטגוריות ; הכל בהתאם להקשר הפסוקים . כאשר הרושם המתקבל הוא שהשם המקראי מתייחס בדרך כלל לשם כללי או שאין אפשרות להכריע בדבר , הוא יסווג בקבוצה נפרדת . ראוי לציין , שמבחינת המשמעות המקורית של הכתובים שם קיבוצי , כדוגמת " סוף " כשם כללי לצמחי מים , הוא בעל רמת זיהוי גבוהה , וכל ניסיון להגדירו כשם פרטי הוא מאולץ וסוטה מאמיתותו של מקרא . אם נמצא שהשם הפרטי של הצמח הוא השם השכיח והרווח יותר , הוא יסווג בשאר הקבוצות בהתאם לרמת הזיהוי . 20 מנחם דור הציע בח...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים