ג. בדיקת קריטריונים נוספים

. 1 בלשנות משווה . . 2 השוואה למקורות חיצוניים בני אותה תקופה ומאוחרים יותר . . 3 בוטניקה ארכיאולוגית . . 4 הצעות הזיהוי הקיימות במחקר המודרני .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים