ב. בדיקת קריטריון המסורת

לאחר לימוד בסיסי וראשוני של הטקסט ובחינת האינפורמציה המתקבלת על הצמח שאותו מבקשים לזהות , ניגשים לבחינת הצמח על פי הקריטריונים השונים . ניתן להציג סדרי פעולות שונים , בדרך ניתוח המקורות ובירור הזיהוי המבוקש . הואיל ואנו סבורים שהמסורת היא הקריטריון המהימן ביותר , אנו מציעים להתחיל בו . באופן עקרוני ניתן לבחון תחילה את שאר הקריטריונים או לבחון אותם במקביל . במקרה שאין מסורת זיהוי פעילה או מסורת פרשנית אחידה צריך לצמצם את האפשרויות : לנפות מכל מסורות הזיהוי הקיימות את אלה שסבירותן נמוכה ולהתרכז במסורות הזיהוי העיקריות ולהציג במידת האפשר את הגיונן .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים