הצעה לבחינת זיהוי הצמחים

להלן נציע מודל אפשרי לזיהוי הצמחים במקרא הכולל בתוכו את קריטריון המסורת ושאר האמצעים והכלים המתודולוגיים המקובלים במחקר . מודל זה מפרט את סדר הפעולות והדרכים לזיהוי הצמחים ולמיונם בהתאם לרמת זיהוים . על חלק ניכר מהדברים עמדנו בהרחבה לעיל , וכאן נציג ארבעה שלבים עיקריים עם דגשים נוספים :  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים