ג. מסורות פרשנות שונות

לצמחי מקרא רבים כמה מסורות זיהוי , ולא תמיד ניתן לקבוע אם מקורן אותנטי ומשקף מסורת פעילה קדומה ומהימנה שהתנוונה או שמא מדובר במסורת זיהוי שהתחדשה בשלב מסוים . בדיקת אמינות המסורת והאפשרות לקבוע לאיזה ממסורות הזיהוי התכוון המקרא אינה פשוטה ופעמים רבות אינן אפשריות . להלן הצעות לכמה כללים מנחים שצריכים להיכלל במערכת השיקולים בבואנו לבחון את מסורות הזיהוי ואת התאמתן לטקסט המקראי : . 1 יש להעדיף מסורות תרגום קדומות על פני מסורות זיהוי מאוחרות יותר : מסורות חז " ל קודמות למסורות זיהוי שמופיעות אצל הראשונים והאחרונים . מסורות התרגום היהודיות הם הקדומות והמהימנות ביותר מאשר למשל תרגומים נוצריים אירופאיים מאוחרים בשל נאמנותן למקור ומחויבותן ההלכתית . . 2 במחלוקת בין מסורות זיהוי של ראשונים יש לתת משקל רב למוסר המסורת מבחינת משקלו כפוסק בתקופתו , וכן יש לבחון האם מדובר במסורת זיהוי נפוצה מאוד או מקומית . . 3 פעמים שקיים שוני בין מסורות זיהוי שונות לגבי אותו צמח הנזכר במקרא מספר פעמים בין הפרשנים השונים , ולעתים קיימת סתירה בדברי אותו פרשן ( פרשנות שאינה עקיבה . ( במקרים כאלה יש להעדיף את מסורת ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים