2) צמחים בעלי מסורת הלכתית פעילה

בקבוצה זו נמנים צמחים שזהותם הוודאית השתמרה משום שיש להם שימוש מעשי ומחייב בקיום המצוות . דוגמא לקבוצה זו היא ' ארבעת המינים . ' בכל הצמחים הללו ישנה בדרך כלל התאמה לזיהוי היוצא ממסורת הזיהוי הפרשנית ושאר הקריטריונים , ולכן אמינותה היא גבוהה מאוד .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים