קריטריון המסורת כקריטריון מדעי

רוב החוקרים מתייחסים כמובן למסורת זיהוי שמות הצמחים , אך דומה שבסופו של דבר רבים מהזיהויים שהם הציעו נקבעו על פי דמיון לשמות בלשונות שמיות קרובות ושיקולים נוספים אחרים . כאמור , משום שזיהוי הקביל על פי המסורת הוא בעל דרישות מחמירות , הרי שהוא במקרים רבים עדיף מזיהוי שהתקבל מתוך ניתוח והיסק תיאורטי שאינו מתייחס למסורת או שמקנה לה משקל קטן במערכת השיקולים הכוללת . במילים אחרות : המסורת על פי ההגדרה ההלכתית היא למעשה קריטריון מדעי בעל משקל סגולי גבוה , יחסית לשאר המדדים והכלים שקיימים כיום במחקר זיהויי הצמחים . לפי גישתנו , הנסיון להעמיד ' זיהוי מסורתי ' כנגד ' זיהוי מדעי ' כאילו מדובר בשתי שיטות מנוגדות הוא בדרך כלל שגוי ומיותר . אף שלא כל מסורת היא ודאית , שהרי יש גם מסורות זיהוי מסופקות , ולכן יש צורך להבחין בין סוגי המסורות .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים