מה בין זיהוי שבמסורת ובין זיהוי הנשען על ניתוח נתונים

מחקר הצמחים הנזכרים במקרא כפי שהוא מקובל במחקר מבוסס בעיקרו על פרשנות הנתונים וידיעות שעשויות להשתנות בהתאם למידע חדש שעתיד להתגלות . לפיכך חלק ניכר מזיהוי הצמחים הוא משוער , והוא בגדר הצעות זיהוי אפשריות בלבד שאינן חורגות מתחום התיאוריה המדעית . למעשה גם המונח " אמת מדעית " כפוף באופן מתמיד לשינויים וערעורים , ומול הבלתי נודע מחקר אמיתי דורש מן העוסקים בו ענווה רבה . המחקר האקדמי אינו כבול בהכרח למדד ' המסורת ' המתמשך , אלא הוא כביכול משליך 10 בבלי , סוכה לב ע " ב ; לה ע " א . 11 א ' רגב , הצדוקים והלכתם , ירושלים תשס " ה , עמ ' . 68 12 בעניין זיהוי ' עץ עבת , ' כתב ג ' ברין : ' ניסו אחרים לזהות את עץ עבות עם עץ מסוים כגון אלון , ארז , ברוש ועוד . אך לכל ההצעות הללו אין שום יסוד . על דחיית הצעות זיהוי שונות , פרט להדס עיין סוכה לב ע " ב . ואף שם אין נימוק חותך לזיהוי ההלכי עם הדס דווקא . נסיון ההנמקה הקלוש עשוי ללמד , שאף חז " ל לא ידעו לפרש את טעם הזיהוי , שלא היה אלא קבלה מדורי דורות בידיהם , ' בתוך : אנציקלופדיה מקראית , ו , ירושלים תשל " ב , עמ ' . 330 13 הרמב " ם , הקדמה , עמ ' ל...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים