מהי מסורת ?

שתי הקבוצות שהזכרנו לעיל נבדלות זו מזו קשור בשל קיומה של מסורת או היעדרה . בצמחים המזוהים נמסרה והועברה מסורת זיהוי שם הצמח מדור לדור בעל-פה ובכתב באופן רציף ועל ידי שלשלת מסירה אמינה . מסורת הזיהוי הצליחה להשתמר ללא כל שינוי בזכות קיומה של מסורת שימוש פעילה בצמחים , דבר שבא לידי ביטוי למשל במאכל או בשימוש רווח אחר . העברת מידע על פי מסורת הייתה מקובלת בכל העולם הקדום והיא עדיין קיימת בחברות מסורתיות שונות בעולם . הצד השווה שבכולם הוא פיתוחן של טכניקות העברת מידע בע " פ איש מפי איש על ידי זיהוי פיסי , על ידי שינון ובאמצעות מערכת התנהגות חברתית ותרבותית מתאימה . מפתיע מאוד שבהיעדר אמצעי תיעוד משוכללים ( הקלטה וצילום ) שקיימים בידינו היום , נשתמרו בקרב עמים רבים מסורות ומנהגים אותנטיים קדומים בני מאות שנים כמעט ללא כל שינוי . ביהדות קיימים גם אמצעים נוספים שנועדו לברר את הספקות שעלולים להיווצר בדרך העברת המסורת ולמנוע או לצמצם את האפשרות לשיבושה .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים