פרק שלישי: קריטריון המסורת

מכל האמור לעיל עולה שזיהוי צמחי המקרא אינו דבר פשוט והוא נסמך על מערכת של נתונים וניתוחם על פי שיקולים מנחים שונים . לגבי צמחים אחדים אין כלל מחלוקת , וזיהוים אינו מוטל בספק , למשל חיטה , שעורה , זית ותאנה . לעומת זאת , זהוים של ה ' ראש , ' ' ה קיקיון ' וה ' סרפד ' אינו חד משמעי . מהו גורם אפוא להבדל בין הצמחים שזהותם ברורה לחלוטין ובין אלה שזהותם מסופקת ? התשובה היא טיבה של מסורת הזיהוי .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים