מצב המחקר ואומדן מספר הצמחים הנזכרים במקרא

מחקר רציני של זיהוי צמחי המקרא החל בראשית המאה העשרים עם ההתעוררות הלאומית ושיבת ישראל לארצו . תהליך זה כלל את ' תחיית הלשון העברית , ' ניסיון לשחזר את השמות העבריים הקדומים מחד , וחידושים לשוניים מאידך . במסגרת זו החלו חוקרים אחדים לקבוע את שמותיהם העבריים של צמחי ארץ ֿ ישראל . אחד הראשונים היה א ' ספיר , שהיטיב להעריך את הבעייתיות של קביעת שמות הצמחים לאור תיאורם במקורות . להלן נביא כמה מדבריו שנכתבו בשנת תרע : ( 1911 ) א " אך עבודה זו של רשימת צמחי ארצנו לבני עמנו לא היתה יכולה להעשות בפני עצמה מבלי שתגרור אחריה עוד עבודה כרוכה בה , שגם היא נחוצה מאד לנו והשעה צריכה לכך . והיא - למצא לכל הצמחים האלה בשמותיהם בשפתנו העברית . קשה היא העבודה הזאת וארוכה , אף לא תוכל להגמר בבת אחת ואי אפשר לקבע את כל השמות האלה לדורות ולקבל את כולם להלכה פסוקה שאין מהרהרים אחריה . בימינו כבר הושלמה המלאכה ונקבעו לכל צמחי ארץ ֿ ישראל שמות עבריים , שבחלקם מבוססים על שמות מקראיים . ועדיין אנו צריכים לשאול כמה מהם אכן מיוסדים על זיהוי ודאי ומה הוא חלקם היחסי של צמחי המקרא המזוהים ? בנוגע להערכת מספר הצמחים ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים