(5) בוטניקה ארכיאולוגית

בוטניקה ארכיאולוגית היא תחום מדעי העוסק בזיהוי וניתוח צמחים ושרידיהם שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות . על סמך נתונים אלה ניתן לשחזר את התנאים האקולוגיים ששררו בעבר ולשחזר את נוף הצומח הטבעי מחד גיסא ואת השדה החקלאי מאידך גיסא . תחום מדע זה עשוי ללמד על מיני הצמחים ששימשו למזונו של האדם , ללבושו , לביתו ולכליו . גם כאן הסקת המסקנות מוגבלת לממצא הקיים , שכן הממצא הבוטני-ארכיאולוגי הוא ספורדי ואינו משקף את תמונת המציאות החקלאית הקדומה במלואה . אי מציאתם של מיני צמחים מסוימים אין בה כדי לקבוע כי צמחים אלה לא היו קיימים באותה תקופה ( אלא אם כן מצטרפים לכך ראיות נוספות , ( אלא שהדבר משקף את מצב המחקר העכשווי ומגבלותיו , נתון שעשוי להשתנות בעתיד בעקבות חפירות נוספות ושכלול אמצעי הזיהוי . לכן , למשל , אין להסיק מהיעדר שרידי אתרוג ועצים נוספים מתקופת המקרא שהם לא היו בשימוש באותה התקופה . עם זאת , יש בממצא הקיים כדי להשלים את המידע על צמחי הבר וצמחי מאכל שהיו שכיחים בתקופות הקדומות ולא נזכרו במקורות הכתובים בצורה ברורה : למשל מציאותן של קטניות שונות בסל המזונות המקראי דוגמת בקית הכרשינה , ( Vicia e...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים