(4) זיהוי הצמחים במקורות יהודיים מאוחרים יותר

כפי שראינו , קיימת חשיבות להשוואת תיאורי המקרא למקורות החיצוניים , אלא שהללו כמותם היא מעטה וגם מגמותיהם הן שונות בתכלית . לעומת זאת , קיימת חשיבות מרובה לזיהוי הצמחים במקורות היהודיים המתייחסים באופן ישיר למקרא . עובדת היותו של התנ " ך ספר חוק מקודש הולידה בהכרח פעילות נמרצת של שימור מדוקדק של המסורה ושל הוראת הטקסט המקראי . בספרות חז " ל עדיין מרובים השמות המקראיים לצמחים שזהותם הייתה ברורה לבני אותה התקופה . במקרים אלה ניתן להסתייע בזיהוי צמחי המקרא באמצעות צירוף של תיאורי אותם צמחים הנזכרים בספרות חז " ל , שכן פעמים רבות מקורות אלה מספקים נתונים של תיאור צורתו של הצמח , בית גידולו ועוד . עם זאת אין לקבל באופן אוטומטי את ההנחה ששמות הצמחים במקרא זהים לחלוטין לאלו שבספרות חז " ל . למסקנה זו הגיעו גם חלק מהפרשנים המסורתיים לגבי כמה צמחים : למשל , כסמת , צרי , לוט ( ם ) ואביונה ( ועל כך נרחיב בהמשך . ( חשיבות מרובה נודעת לזיהוי הצמחים בתרגומים הקדומים , שמעניקים זיהוי שיטתי לכל צמחי המקרא . בראש ובראשונה יש להעדיף את התרגומים הארמיים העבריים , שנכתבו במקורם באזור ארץ ֿ ישראל ומייצגים א...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים