שמות קוצים ועשבים רעים במקרא כדוגמא לבעייתיות בזיהוי

בסעיף זה נדגים חלק מהבעייתיות של זיהוי השמות במקרא באמצעות סוגיית שמות הקוצים : הגדרתם כצמחים , סיווגם כשמות קיבוציים או ספציפיים , שמותיהם הנרדפים , מספר אזכוריהם , ומשמעותם הריאלית . במקרא נזכרו כעשרים מיני צמחים קוצניים וצמחי בר , אלא שמספרם אינו מוחלט מפני שאין ביטחון לגבי כמה מהם אם הם שמות צמחים , כמו ' אזרח , ' ' פרחח , ' ' סרבים , ' ' ו עקרבים . ' אחדים מהם הם שמות כלליים : ' קוץ , ' ' חוח , ' ' צנינים ' ו ' ברקנים , ' וחלק מהם כנראה שימשו כשמות קיבוציים וגם כשמות ספציפיים . כאמור , סוגיית הקוצים במקרא מהווה במידה מסויימת בבואה לכל זיהוי צמחי המקרא . מסתבר שלשון הקדמונים לא תמיד הבחינה בין מיני הצמחים כפי שמקובל בשפה המדעית המודרנית שאף היום נתונה ליחידי סגולה . המון העם כלל צמחים קוצניים ועשבים רעים ממינים שונים בשם הכולל ' קוצים ' – תופעה שקיימת בכל התרבויות . רק לצמחים שכיחים או בעלי מבנה מיוחד יוחדו שמות ספציפיים . העובדה שישנם כל כך הרבה שמות של קוצים קשורה לתופעת שמות הצמחים הנרדפים שהיו נהוגים בארץ ֿ ישראל בתקופת המקרא . נראה שצמחים מסוימים נקראו בכמה שמות באזורים ובתקופ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים