עקרונות הזיהוי

עקרונות זיהוי הצמחים כפי שנציגם בהמשך היו ידועים גם בקרב הפרשנים המסורתיים . בדורות האחרונים עם התקדמות המחקר פותחה ועוצבה שיטת הזיהוי , הכוללת משנה מגובשת של כללים ועקרונות מתודולוגיים . חלק מעקרונות אלה תואר בכמה ממבואותיו של יהודה פליקס לספריו . להלן נציג כמה מהם בקצרה עם דגשים נוספים .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים