טבלה מס' ‭:4‬ צמחי בושם, תבלין, רעל ורפואה הנזכרים במקרא