טבלה מס' ‭:3‬ תדירות הופעתם של עצי בר ותרבות במקרא