טבלה מס' ‭:1‬ תדירות אזכור 'שבעת המינים' המשקף את חשיבותם בסל המזונות המקראי