(7) תדירות הופעת הצמחים או היעדרם במקרא נתון לפרשנויות שונות

הניסיון לזהות את הצמחים מתוך הכתובים צריך להתבסס על המידע הקיים ; חוסר אזכורם של צמחים מסוימים אינו מלמד בהכרח על היעדרם או על אי השימוש בהם בתקופה זו . מכאן שגם תדירות הופעתם של צמחים מסוימים בתנ " ך אינה מהווה מדד מנחה יחיד למידת תפוצתם כצמחי בר או כגידולים תרבותיים . הערות : א . הנתונים הם ללא שמות מקומות ואישים ב . ברימון לא נכללו האזכורים כמוטיב עיטורי כך , למשל , עצים הקרויים בימינו קטלב ( Arbutus andrachne ) וכליל-החורש , ( Cercis siliquastrum ) שאין כל סיבה להניח שלא נמנו עם עצי החורש הים ֿ תיכוני בתקופת המקרא , כנראה לא נזכרו בתנ " ך למרות שהם בולטים בנוף ומתאימים לשמש כדימוי וכסמל ( ואכן בתקופות מאוחרות נתלו בהם אגדות רבות . ( היעדר אזכורם הוא כנראה מקרי ומסיבות כלשהן לא נכללו בדברי הנבואה – במקומם נבחרו צמחים אחרים . קיימת גם כמובן האפשרות שצמחים אלה אכן נזכרים במקרא בשם אחר . צמחים אחדים נזכרו פעם אחת במקרא – כמו ' אגוז ' ו ' פרי עץ הדר , ' ובמיוחד בולט מיעוט הירקות , כגון : ' קשואים , ' ' אבטיחים , ' ' חציר , ' ' בצלים ' ו ' שומים ' ( במדבר יא ה , ( הנזכרים פעם אחת בקשר למ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים