(5) התנ"ך הוא ספר דת ותיאורי הטבע משולבים בו כחלק ממגמה זו

התנ " ך הוא ספר תיאולוגיה מגמתי שתכליתו להציג את פועלו של אלוקים בעולם , את חוקיו ואת יחסו לישראל כעם וכפרט . באמצעות הנביאים מתעמת המקרא עם האלילות הפגנית ומתאר את עליונותו של . ה' מתוך מגמה זו כל תיאורי הטבע , היופי והנוי ( והצמחים בכללם ) מהווים אמצעי להעברת מסר זה ואינם מהווים תכלית שעומדת בפני עצמה . במילים אחרות : תיאורי הטבע במקרא יוזכרו רק כאשר הדבר נחוץ להבנת העלילה והמשל או לפאר את הרוממות האלוהית . כך , למשל , מובאים בתהלים תיאורים נפלאים של בעלי החיים ואפיון בתי הגידול שלהם ( קד יז-יח ) ומיד לאחר מכן הקביעה : מה רבו מעשיך ה ' כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך " ( שם , כד . ( תיאורי הצמחים הם אקראיים , חלקיים ולעתים משמשים בדרך האלגוריה שאין לפרשה באופן פשטני . מתוך ראיה זו יהיה זה מוגזם לצפות מהמקרא שישמש " מגדיר צמחים " ויביא תיאור צמחים מפורט ומוגדר על פי המקובל , למשל , במחקר המדעי המודרני .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים