(2) המקרא משקף את המציאות של ארצות המקרא

התנ " ך משקף את המציאות ב " ארצות המקרא , " היינו , באזור הסהר הפורה : אזור ארם נהריים ( ממלכות אשור , בבל , עילם , ( מדי , חת , מצרים וארץ ֿ ישראל . המקרא נכתב על פי המונחים והאידאות שהיו מקובלים בעולם הקדום ; הללו ברובם נכתבו וכוונו לעם ישראל היושב בארצו . מכאן שהמקרא מתייחס בדרך כלל לצמחים הנמצאים באזור ארץ ֿ ישראל וסביבתה , ולפיכך יש לזהותם בהתאם לפלורה המקומית כפי שהיא מוכרת לנו בימינו ( בהתאם להסתייגויות שנאמרו בסעיף הקודם , ( אלא אם כן לפי הקשר הכתובים מדובר בצמחים שיובאו ממרחקים או שהעלילה מתרחשת כפי עדות הכתובים באזורים אחרים .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים