הנחות יסוד בזיהוי צמחי המקרא

בטרם נדון בכלי המחקר ובמתודולוגיה של זיהוי צמחי המקרא יש צורך בהכרה של כמה הנחות יסוד שבלעדיהן לא יתאפשר כל בסיס לדיון .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים