קביעת שמות הצמחים בעת החדשה

לסיום סקירה זו , נציג את חלקם של ' מחדשי הלשון העברית ' שעסקו בנסיון לשחזר את שמות צמחי ארץ ֿ ישראל לאור המקורות ובקביעת שמות חדשים . תהליך זה החל כבר 39 א ' וח ' הראובני , " גן הנביאים וחכמי התלמוד , " התורן יא ( תרפ , ( ה " עמ ' ; 65-79 א ' הירשפלד , בוטניקה של התגלות , " בתוך : שירת העשבים ; ציורי שמואל חרובי לאוצר צמחי ארץ ֿ ישראל ( ת ' מנור-פרדמן עורכת , ( ירושלים , 2006 עמ ' . 41-19 40 אגב , גם תםב איילת השחר הראובני , עסקה בתחום הצומח במקורות ישראל ואף פרסמה מאמרים אחדים חוםבת זה . 41 ש ' אורן , חקר צמחי ארץ ישראל במקורות היהודיים כמרכיב בזהות הלאומית העברית : פועלה ושיטתה של משפחת הראובני , חיבור לשם קבלת תואר דוקטור , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן , תשע " א . 42 דוגמא ראו במאמר : ראובניה , זיהוי . 43 א ' וח ' הראובני , " מהו ה ' אזרח ' אשר יםתהלב ל " ז ל , " ח " השדה כג ( תש , ( ג " עמ ' , 70 הערה . 11 במחצית השניה של המאה התשע-עשרה בספרות ' ההשכלה ' בארץ ובחו " ל והתמסד עם הקמת ' ועד הלשון העברית , ' שהיה אחראי לקביעת השמות הרשמיים של הצמחים בלשון העברית בת ימנו על זיהוייהם הוו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים