החוקרים העבריים

מראשוני חוקרי ארץ ֿ ישראל היהודים בעלי השכלה אוניברסיטאית מחד גיסא והכרה עמוקה של מקורות היהדות מאידך גיסא היה הרב יהוסף שווארץ . ( 1804-1865 ) הוא עלה לארץ ֿ ישראל והקדיש את חייו לחקר היהדות היהדות וארץ ֿ ישראל . בספר ' תבואות הארץ ' 24 פלדמן , תולדות . 25 עמר , הסלקוויסט , עמ ' ; 246 ז ' עמר , " פרדריך הסלקוויסט : מחלוצי המחקר הבוטני המדעי בארץ ֿ ישראל , " אריאל , 105-106 ( תשנ , ( ה " עמ ' . 120-114 26 בודנהיימר , טריסטראם , עמ ' ; 52 ספיר , עמ ' . 345 27 טריסטראם , מסע , עמ ' יב , בהקדמת המהדיר . 28 החיבור של מולדנקה מכיל אמנם הרבה מידע והוא כולל את הצמחים המופיעים באוונגליונים , אולם יש בו הרבה ליקויים הן מצד עריכתו והן משום שאין בו כמעט כל זכר לזיהוי צמחי המקרא במקורות העבריים , בספרות חז " ל ובזו של ימי הביניים . לעומת זאת ניתן משקל יתר לתרגומים אירופיים מאוחרים שמשקלם הסגולי הוא לכל היותר שולי . ראו על כך גם אצל הראובני , מולדנקה . הוא הקדיש פרק שלם לתיאור ' צמח האדמה ' ובו פירוט הצמחים הנזכרים במקרא ובספרות חז " ל , זיהוים ושימושיהם בארץ ֿ ישראל בימיו . בחיבורו ניכרת השפעתה של...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים