בלשנות

חשיבות רבה בתחום זיהוי צמחי המקרא נודעת לספרות הבלשנות שהתפתחה בימי הביניים . מדובר במילונים עבריים שחוברו בעיקר על ידי חכמי ספרד וצפון אפריקה . ספרות זו נושאת אופי של רשימות ממוינות , בדרך כלל לפי שורשי המילים המופיעות במקרא . לספרות זו תרומה רבה בזיהוי שמות הצמחים : יצוין במיוחד ה ' אגרון ' של רב סעדיה גאון , ' ספר השורשים ' של ר ' יונה אבן ג ' נאח ושל ר ' דוד קמחי ו ' מחברת הערוך ' של ר ' שלמה אבן פרחון . במקביל למילונים שנועדו לבאר את לשון המקרא , ידועים גם מילונים של חכמי איטליה והמזרח שתכליתם ביאור מילים קשות אשר מצויות בספרות חז " ל , דוגמת ספר ' הערוך ' של ר ' נתן בן יחיאל מרומי . כמו כן הופיעו מילונים לביאור המונחים הנזכרים אצל הרמב – ם " ' המדריך המספיק ' לר ' תנחום הירושלמי בן המאה השלוש-עשרה . לבד מתחום הבלשנות העברית קיימת חשיבות רבה גם לספרות הלקסיקוגרפיה הסורית . במיוחד ראויים לציון כמה בלשנים בני המאה העשירית : אליה בר שינייא מנציבין , בר עלי ובר בהלול מבגדאד . הללו כתבו מילונים דו ֿ לשוניים , סוריים ֿ ערב יים , ובהם צמחים רבים בלשון הסורית , וניכרת בהם קרבה רבה לשמות ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים