תרגום ופרשנות

עם כיבושי האסלאם במהלך המאה השביעית לסה " נ , החלו מרכזי יהדות גדולים וחשובים מפרס במזרח ועד לספרד במערב לספוג את השפעתו . השפעה זו באה לידי ביטוי בהפיכתה של הערבית ללשון הדיבור והמדע העיקרית ( שערוב ) ובדחיקת הארמית , לשון הדיבור העיקרית של היהודים בתקופת המשנה והתלמוד ( העברית איבדה מחשיבותה וממעמדה עוד לפני הכיבוש המוסלמי . ( הערבית הפכה אפוא לשפת היום ֿ יום וללשונם של המלומדים : בעושרה , בחיוניותה ובהתחדשותה המתמדת היא האפילה על הלשון העברית המנוונת , שלא התאימה לצרכי הדיבור בתחומי קודש וחולין כאחד . בשל כך התעורר הצורך לתרגם את התנ " ך לשפה הערבית . התרגום המלא הקדום והחשוב ביותר שקיים בידינו היום נכתב על ידי רב סעדיה גאון , ( 882-942 ) שבימי הביניים כונה ' ראש המדברים בכל מקום . ' רס " ג , מענקי האומה שקמו ליהדות בכל הדורות , התפרסם כפוסק , כפילוסוף , כמדקדק , כפרשן המקרא וכלוחם הגדול ביותר נגד הקראות . רס " ג תרגם את כל התורה ( וחלקים אחדים מהנ " ך ) לערבית ( התפסיר ) ובכך יצר תרגום פרשני כמעט מלא לכלל הצמחים ובעלי החיים שבתנ . ך " מפעל התרגומים של רב סעדיה גאון נחשב לחשוב ביותר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים