פרק ראשון: קיצור תולדות חקר זיהוי צמחי המקרא

התנ " ך נחשב לספר שממנו שואבת היהדות את המקור והסמכות לתחיקה הדתית ולמוסר האלוהי , וכמקור השראה מנחה ליהודי בכל עת ובכל מקום . למעשה מאז חתימת התנ " ך ועד ימינו לא חדלה מלאכת פרשנות המקרא וזאת מתוך הכרה ותפיסה שאין לראות בתיאורי התנ " ך רק עניין ספרותי גרידא , אלא ספר קדוש בעל משמעות דתית , לאומית , אקטואלית , אותנטית ומחייבת . על כן באופן טבעי בכל דור ודור ביקשו הקוראים לבאר באופן ריאלי את משמעות הפסוקים ואגב כך לזהות את עולם הצומח המקראי . הניסיון להבין את דברי המקרא לאשורם החל כנראה כבר בזמן נתינתם , אם כי בתחילה הם הצטמצמו לעניינים שאינם שכיחים בדרך הטבע כמו בזיהוי המן : " וטראו בני-ישראל וט אמרו איש אל אחיו מן הוא ? כי ל א ידעו מה הוא " ( שמות טז טו . ( בסופו של דבר הושוותה צורת המן לצמח ידוע : " והוא כזרע גד לבן " ( שם , לא . ( ואכן אזכור צמחי המקרא רובם ככולם היו ידועים לבני התקופה , תנאי הכרחי להבנת העלילה ולמסר היוצא ממנו . כך , למשל כאשר נשאל הנביא ירמיהו מה הוא רואה בחזונו , הייתה תשובתו : " מפל שקד אני ר אה . " ועל כך השיב לו ה : ' " היטבת לראות כי ש קד אני על דברי לעשתו " ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים