פתח דבר

התנ " ך אף שהוא ספר דת ומוסר , הנו עשיר בתיאורי טבע ציוריים : רבים מהם תיאורי צמחים ובעלי חיים , ששימשו חלק מן התרבות החקלאית של קדמונינו וחלק מתבנית נוף מולדתם . נתון זה מפתיע בהשוואה לדלות תיאורי הטבע בספרות הקדומה : ספרות החוקים הבבלית והמצרית והספרות המיתולוגית האלילית , שהיו מיוסדות על פולחן הטבע ותמורותיו . בתנ " ך נזכרים למעלה ממאה צמחים . הללו מופיעים בתיאור אופיה החקלאי של הארץ : ( עצי פרי ועשבים רעים ) מהם המשמשים כמרכיב בעבודת ה ' ( כגון : ' מרור , ' ' אזוב ' ו ' ארבעת המינים , ( ' מקצתם נזכרים אגב סיפור אירועים שונים ( למשל : ה ' דודאים ' ומיני ' זמרת הארץ , ( ' אולם על פי רוב הללו שימשו אמצעי להעברת מסר דתי בדרך האלגוריה כמוטיב סמלי או כמשל ונמשל ( כגון : ' קנה ' ו ' אטד . '( שמות הצמחים שנזכרו בתנ " ך היו בוודאי נהירים וברורים לאלו שחיו באותה התקופה . המאורעות הרבים שפקדו את האומה הישראלית במהלך הדורות גרמו לאיבוד חלק ניכר מן המסורת הלשונית . בעיקר אמורים הדברים לגבי צמחי-בר בעלי שם מקומי שלא תפסו מקום חשוב בכלכלת האדם או בפולחן הדתי . איבוד מסורת זיהוי הצמחים היה חלק מתה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים