צמחי המקרא

צמחי המקרא זהר עמר צמחי המקרא בחינה מחודשת לזיהוי כל הצמחים הנזכרים בתנ " ך לאור מקורות ישראל והמחקר המדעי זהר עמר הוצאת ראובן מס ירושלים  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים