סין: משושלות לקונפוציוניזם

סין נחשבת לתרבות הרצופה העתיקה בעולם , גם אם מבחינה פוליטית נעה לסירוגין בין איחוד לפירוד . לעתים אף נכבשה בידי זרים , שמרביתם התמזגו לתוך תרבותה והפכו חלק בלתי נפרד ממנה . ההיסטוריה הסינית החלה עם תקופת שלושת המלכים וחמשת הקיסרים , ב 2800 - לערך לפנה . "ס לתקופה זו מאפיינים מיתולוגיים מובהקים וממנה ואילך מתוארות תולדות סין לפי השושלות שמשלו בה . הראשונה היא שושלת שיה , מלפני כ 4200 - שנה , שלימיה מיוחסת תחילת ביסוס המערכת הממשלתית . אחרי ימי שושלת שיה הגיעו אלה שהנציחו את סגנון המערכת , שאנג וצ'ו . זו האחרונה התקיימה במשך הזמן הרב ביותר בסין , מ 1220 - לפנה"ס ועד 256 לפנה"ס , אף כי שליטתה היתה מלאה רק עד 770 לפנה"ס . בתקופתה חולקו שטחים רבים כאחוזות פיאודליות בין בני משפחות השליטים , בני ברית , חברים ובעלי כוח . כך התחלקה סין לישויות פוליטיות רבות , קטנות מאוד ברובן . מכאן נגזרה " תקופת האביב והסתיו" ( 722-481 ) ס"לפנה , שבמהלכה התבזר בהדרגה מרכז הכוח השלטוני בסין . שליטים צבאיים מקומיים החלו להתחרות על ההגמוניה בתחומי ממלכת ו'צ . כל אחת ממאות המדינות שקמו במהלך התקופה המשיכה להיות כפ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר