ציוני דרך

מוטי כץ | תא״ל ( מילש ) קמ"ן דרום לשעבר בתחילת החיים הצעירים מוקסם האדם מגוונים מדמיין חלומות נעימים חוזה מצבים מרשימים . לפרקים משתהה בצעדים בודק כיוונים מתאימים נמשך לאשליות סיפוקים בנתיב החיים השוטפים צופה האדם לפנים נוהה אחרי רמזים נמשך לסימנים קורצים . לפעמים נסחף לאירועים נדחף ללהג פטפוטים מקווה למצוא ממליצים במהלך החיים הבוגרים עוצר האדם לפרקים מחפש תפקידים חדשים שואף למצוא אתגרים . לעתים סוטה לצדדים נעצר בקירות אטומים ונגרר לנושאים שוליים בדרגות החיים העולים עוצר האדם לבקרים חוקר במרחב השנים בוחן במאזני החיים . האם מעשיו מוצלחים או נפתלו הדרכים ונוצרו בהם ניתוקים בפסגת החיים הגבוהים סוקר האדם לעתים כישלונות וגם הישגים חווה מחדש ריגושים . מקווה שיישארו סימנים כעדות למעשים חקוקים אותות לדורות הבאים  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר