סאדאת נואם בכנסת. הרמטכ"ל גור הזהיר את בגין מפני כוונותיו התוקפניות