המכתב ששלח המחבל )בתמונה הקטנה‭.)‬ נכתב שנה וחצי קודם להתנקשות וחושף טפח ממניעי המתנקש