המטוסים פוגעים במגדלי התאומים, ‭.11.9.2001‬ המערכת כשלה בהרכבת הפאזל