משה רבנו על הר נבו. למד כי אין תחליף לחשיפה ישירה של המנהיג לחומר המודיעיני שנאסף