רואים רחוק רואים שקוף: תצפית אחת ושלוש מסקנות חשובות

כשמשה עמד להיכנס לארץ המובטחת הוא נבלם . כל תחינותיו הקנו לו זכות שנראתה בתחילה לעג לרש - להביט על הארץ מהר נבו . אלא שאותה זכות הקנתה לו גם כלים להבין את חשיבות האיסוף המודיעיני כדי להעביר את הלפיד ליורשו בצורה הטובה ביותר . במלחמת יום הכיפורים ובאסון התאומים , הלקחים הללו נשכחו קובי | רס"ן מיל , ' קצין מילואים והיסטוריון "ויאמר ה' אלי , רב אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה . עלה ראש הפסגה ושא עיניך וראה ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך . כי לא תעבור את הירדן הזה . וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה . " ... 40 שנות נדודים במדבר הגיעו אל קצן . הדור ההוא של יוצאי מצרים , ששוכנע על ידי העשרה ששלחו לתור את הארץ כי אין בהם כוח להתמודד ולנצח - נמוג ופס מן העולם . רק כלב בן יפונה ויהושע בן נון , הסיירים היחידים שהעזו פנים נגד הרוב , באו בשעריה של הארץ המובטחת . ערב הכניסה לארץ נותרו רק הזיכרונות , התקוות , והרבה מאד תפילות של משה רבנו ליוצרו להיכנס בשעריה : "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור ... אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בארץ הירדן , ההר הטו...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר