מפת שלל ‭- 1982‬ פריסת הדיביזיה המשוריינת מס' 1 להגנה בבקאע שבלבנון