יצחק שמיר. שוחח עם מאיר עמית על רצונו לעבור תפקיד - ונתקל בקיר