פתיחת ציר של צה"ל בלבנון ליד מוצב עיישיה ‭.)1993(‬ למה לא צעקנו, “המלך עירום, הלבישו אותו מהר‭?”‬