צופים מחוללים באיסטנבול. מלבושם של הצופים הראשונים היה עשוי צמר כדי להבדילם מחיי הזוהר של הח'ליפות