ראמ"ן שהחליט על השינוי הארגוני ‭,2012-ב‬ האלוף אביב כוכבי מלווה ע"י ראש התכנית תא‭( ל"‬מיל‭)'‬ מוטי דימיטשטיין בביקורו באוניברסיטת חיפה במהלך "יום חבצלות" 2014