חניכי מחזור ד' במהלך סדרת ניווטים במסגרת ההכשרה הצבאית