ראש אמ"ן, אלוף הרצי הלוי חושף דרגות לבוגרת התוכנית